top of page

Hatha Yoga voor volwassenen

De Hatha Yoga lessen voor volwassenen zijn Hatha Yoga Plus te noemen. Naast de Hatha Yoga houdingen (asana's) en ademhalingstechnieken (pranayama) is er veel ruimte voor meditatie, visualisatie en ontspanning.

De lessen zijn praktisch en zeker niet zweverig. Zelfkritiek mag worden losgelaten. Ieder voert de houdingen uit afhankelijk van zijn of haar (fysieke) mogelijkheden.

Je bent van harte welkom in één van de groepen! 

Praktische zaken

Het lestarief bedraagt € 7,= per les.

Voor een proefles betaal je het reguliere tarief. Twee proeflessen zijn mogelijk. Er is geen inschrijfgeld. Voor leden geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Geef het dus tijdig aan indien je wilt stoppen. Een lidmaatschapsperiode of opzegtermijn kan niet met inhaallessen worden 'verlengd' of 'ingevuld'.

Je lesgeld voor de hele maand betaal je vooraf, uiterlijk op de eerste dag van die maand. 

Bij afwezigheid meld je je tijdig af, dat kan via e-mail, sms, WhatsApp of telefoon. Bij afwezigheid dient de les te worden betaald. Je kunt een gemiste les wel inhalen in een andere groep, mits daar plaats is. Geef dit wel altijd van tevoren even aan. Bij afwezigheid van de docent is uiteraard geen lesgeld verschuldigd.

De Hatha Yoga lessen voor volwassenen worden gegeven in de gymzaal/speelzaal van openbare basisschool De Wildert, Twaalfbunder 2 in de Haagse Beemden, Breda en in Aardrijk, Aardrijk 57a in de Haagse Beemden, Breda. Voor een plattegrond, zie "Contact".

Voor het stellen van vragen of voor aanmelding voor een proefles, kun je contact met me opnemen, bijvoorbeeld via het contactformulier, of via e-mail of telefoon (zie contact).

bottom of page